Vizyonumuz

Dünyada ihtiyaç duyulan enerji miktarı her geçen gün artmaktadır. Özellikle de küreselleşmenin etkisiyle, enerji ihtiyacı ve onu karşılayış şekli büyük önem arz etmektedir.

Bu sebeple enerji maliyetlerini düşüren firmaların, enerji ihtiyacını daha verimli ve düşük bütçeyle karşılayarak, rakiplerinden bir adım önde olacağı su götürmez bir gerçektir. Tüm bu durumlar göz önüne alındığı zaman; geleceğin ekonomisinin, enerjiyi en etkin ve en ucuz şekilde tedarik etmek olduğu da kolaylıkla ön görülebilir.

Bu doğrultuda oluşan resmin bütününe bakan birçok ülke ve kuruluş, yenilenebilir enerji alanında Ar-ge çalışmaları yaparak rakiplerinin önüne geçmek için yoğun çaba harcamaktadırlar. Yenilenebilir enerji alanına yoğunlaşan ülke ve kuruluşlar, bu çabalarıyla aynı zamanda yakın gelecekte dünya üzerinde söz sahibi olmayı da amaçlamaktadırlar.

Bizler Admen Enerji olarak çalışmalarımızı, geleceğin en önemli enerji kaynağı olacağı ön görülen yenilenebilir enerji alanında gerçekleştiriyoruz. Admen Enerji olarak, yenilenebilir enerji alanında sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak proje ve Ar-ge çalışmalarımızla, sektöre dinamizm sağlayacak ürünleri pazara sunuyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda da ülkemizin, enerji alanında dünya çapında söz sahibi olan ülkeler listesinde üst sıralara yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarını ve sektörün eksikliklerini en iyi şekilde analiz eden Admen Enerji, çalışmalarıyla enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu anlamda sektörde ihtiyaç duyulan farklı özellikteki ürünlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrika; gelişmiş bir bilgi birikimine sahip olan uzman kadrosuyla, sektöre yön verecek nitelikte katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu nedenle, ürün araştırmaları ve projeler konusunda da yoğun bir mesai harcanıyor.

Admen Enerji; yenilenebilir enerji teknolojilerinin, Türkiye ve tüm dünya genelinde yaygınlaşarak kullanılmasını hedefliyor. Dolayısıyla bu amaca hizmet eden projeleri, büyük bir titizlik ile müşterilerinin beğenisine sunuyor. Temiz, güvenilir ve ucuz enerji çözümleri yaratmak ise, Admen Enerji’nin ilk önceliği.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

HEDEFLEDİĞİMİZ KALİTEYE ULAŞMAK İÇİN;

•    ADMEN ENERJİ olarak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda, ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara, yönetmelik ve mevzuatlara ve tüm etik kurallara uyarak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımları benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirmeyi;

•    Firma yönetimi, anlayışı, değişimi ve karı için, diğer kuruluşlar tarafından referans alınan olmak,

•    Üretimin tüm aşamalarında hatasız işçilik, üstün kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmayı, tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve mesleki hastalıkların etkisini en aza indirmeyi

•    İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

•    İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyede ki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü madde ve manevi kayıpları azaltmayı,

•    Acil durumlara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlarımızı eğiterek acil durumlara hazırlıklı olmayı, elektrik ve su gibi doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak mümkün olduğunca tüketimi minimize etmeyi, değişen teknolojiyi takip ederek çevre dostu proseslere yönelmeyi, yasa ve beklentiler çerçevesinde çevre kirliliğinin azaltılması ve çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı,

•    Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performanslarımızı zincirleme sorumlulukla takip etmeyi, çalışanlarımızda öncelikle sahiplik duygusu, faaliyetlerinde sürekli iyileştirme düşüncesi, sorumluluk almaya hazır, işini seven başarılı bireyler olmayı teşvik ederek ihtiyaç duyulan sürekli ve bilinçli bir eğitim programıyla gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı;

•    Müşteri memnuniyeti prensibi ile sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak, müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,

•    Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip etmeyi

•    Admen Enerji olarak, yasal şartlar çerçevesinde müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bugün ve gelecekte müşterilerimizin; süreç ve ürünlerini değerlendirmek test etmek, doğrulamak değer katmak, rekabet kapasitesini artırmak aynı zamanda hizmet profilimizi geliştirerek ve hizmet bütünlüğü sağlayarak, bilgiye dayanan hizmetler vermekte ve kuruluşumuz tarafsızlığı, bağımsızlığı ve gizlilik kurallarına tam bağımlılığı kendisine prensip edinmiştir.

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, Yönetim Sistemlerinin tüm şartlarına uyarak, sürekli olarak iyileşmeyi, amaç olarak benimsedik.

Genel Müdür